"ตากระตุก" เกิดจากอะไร เป็นบ่อยๆ อันตรายหรือไม่

หวั่นปัญหาลุกลาม เข้าทางคนจีน บีบคนไทยไปอยู่ชายขอบ