'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นสวัสดิมงคลตามราชประเพณี